Faciliteter

Gode faciliteter

Promaxx ejer repræsentative ejendomme, som er velvedligeholdt og har gode faciliteter.

Moderne faciliteter og veldrevet organisation

Promaxx tilbyder moderne faciliteter som bl.a. indeholder:

  • Gode parkeringsforhold, både til medarbejdere og gæster.
  • Gode af- og pålæsningsmuligheder for varer.
  • Velfungerende ejendomsservice med egen Ejendomsinspektør.
  • Snerydning og saltning i vinterperioden efter vejrforhold og DMI’s foreskrifter.
  • E-on og Clever ladestander (abonnement hos E-on og Clever er nødvendigt for brug af ladestander).
  • Fjernvarme, hvilket sikrer fordelagtig varmeomkostninger for lejer.
  • Professionel ejendomsadministration.